ARTICLE 1. NOMENCLATURA

El dia 11 de març de 2018 es celebrarà la 6a Cursa de la Dona Nayox, proba urbana que es disputarà pels carrers de la ciutat de Lleida.

La prova estarà organitzada per GoGoGoRunners Club amb el recolzament de La Paeria, Ajuntament de Lleida.

ARTICLE 2. HORARI

El diumenge dia 11 de març de 2018 es celebrarà la 6a edició de la Cursa de la Dona a la ciutat de Lleida, amb sortida a les 11:00h, i temps màxim per completar el recorregut de 2h, donant per tancada la cursa a les 13:00h.

Els dorsals-xip i bossa dels corredors s’entregaran els dies 9 i 10 de març de les 10-20h a IDAE (C/D’Agustí Duran i Sanpere, 7 de Lleida) i el mateix dia de la prova de 8:00h a 09:30h  (només als participants de fora de la provincia de Lleida), al punt de sortida de la cursa.

ARTICLE 3. PARTICIPACIÓ

Podran prendre part en aquesta prova els majors de 12 anys que ho desitgin, sempre i quan estiguin correctament inscrits, tant en temps com forma.

Els menors d’edat presentaran una autorització paterna facilitada per l’organització de la cursa.

ARTICLE 4. DISTÀNCIA I RECORREGUT

La prova es disputarà sobre un recorregut de 5,600 km aproximats, totalment urbans i sobre superfície d’asfalt i terra. La sortida i arribada estaran localitzades a la canalització, davant de La Paeria.

El recorregut complert es pot consultar a la pàgina web: www.cursadeladonalleida.com

ARTICLE 5. CATEGORIES (només hi haurà premis en categoria femenina)

S’estableixen les següents categories:

Categories individuals

1a Classificada General Femenina
2a Classificada General Femenina
3a Classificada General Femenina

1a Classificada Promesa (12-19 anys)
1a Classificada Sub 30 (20-29 anys)
1a Classificada Sub 40 (30-39 anys)
1a Classificada Veterana A (40-49 anys)
1a Classificada Veterana B (50-59 anys)
1a Classificada Master (60 anys o més)

A LA PARTICIPANT MÉS VETERANA
A LA PARTICIPANT MÉS JOVE

Categories per equips: club més nombrós i empresa més nombrosa

– Gimnasos, Clubs d’Atletisme i Agrupacions

L’Organització es reserva el dret de sol·licitar la documentació on consti l’edat de les participants, pertinença a grup, club o associació, etc. La participant, en cas de negar-se a entregar els documents que ho acreditin, podrà ser desqualificada.

ARTICLE 6. INSCRIPCIONS.

Les inscripcions estaran obertes a partir del dia 5 de febrer de 2018, fins el 8 de març de 2018 a les 23h, o fins que s’arribin a 1.800 inscripcions, a través de la web de la cursa.

Preu d’inscripció:            12 euros  (xip al dorsal)

Pàgina web:       www.cursadeladonalleida.com

ARTICLE 7. RETIRADA DEL DORSAL – XIP I BOSSA DE LA CORREDORA

La recollida del dorsal-xip, s’entregarà el dia anterior a la prova de 11-21:00h (lloc a determinar), juntament amb la bossa del corredor.

L’ús incorrecte del xip implicarà no sortir a la classificació oficial de la cursa.

És imprescindible presentar el resguard d’inscripció per a retirar el dorsal-xip i bossa del corredor.

La samarreta serà del tallatge indicat en el moment de la recollida, per ordre de retirada del dorsal.

ARTICLE 8. ASSISTÈNCIA MÈDICA

L’organització comptarà amb un servei mèdic especialitzat al servei de les corredores, així com servei d’ambulància, en el punt de la sortida i arribada.

ARTICLE 9. CLASSIFICACIONS I FOTOS.

Per a la confecció de la classificació es tindrà en compte el temps net o real, tot i que per optar a premi es tindrà en compte el temps oficial (computat des del moment en que es dóna la sortida fins que la corredora passa per l’arribada).

La classificació final es publicarà a la pàgina web de la cursa: www.cursadeladonalleida.com

Es reservarà un espai a la mateixa la web on es podran trobar fotografies de la cursa.

ARTICLE 10. DESQUALIFICACIONS

El servei mèdic de la competició i l’organització, estan facultats per a retirar durant la prova:

– Qualsevol corredor que manifesti un mal estat físic

– Al corredor que no realitzi el recorregut complert

– Al corredor que no tingui el dorsal-xip o no el porti visible

– Al corredor que manifesti un comportament no esportiu

De la mateixa manera, podrà ser desqualificada la persona que falsifiqui o intenti falsificar el dorsal i/o corri amb el nom d’un altre corredor.

No es podrà canviar la identitat d’un dorsal el dia previ ni el dia de la cursa.

ARTICLE 11. VEHÍCLES

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats i autoritzats per la Organització de la cursa.

Queda totalment prohibit seguir als corredors en cotxe, moto, bici o patins, degut al perill que pot suposar per als mateixos corredors.

ARTICLE 12. PREMIS I REGALS

S’estableixen premis per a les tres primeres classificades de la general i a la primera de cada categoria. Així mateix, es donarà un premi a la corredora més jove i a la més gran.

Hi haurà una bossa amb regals dels col·laboradors per a tots els participants, que es donarà en el moment de la recollida del dorsal.

En el moment de l’entrega de premis, l’Organització podrà sol·licitar als equips guanyadors  un certificat conforme es pertany als mateixos.

La organització no podrà garantir el premi a aquelles corredores que no el recullin el dia de la prova.

ARTICLE 13. RESPONSABILITAT

L’organització no es fa responsable dels danys que poguessin causar o es poguessin causar les participants a la prova per imprudències o negligències de les mateixes. De la mateixa manera, el participant declara estar en condicions físiques òptimes per a la realització de la mateixa i ho fa sota la seva responsabilitat, eximint a la Organització de la mateixa.

Els menors de 12 anys participaran sota la responsabilitat d’un adult acompanyant.

Inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació plena de les normes.

ARTICLE 14. ACCEPTACIÓ

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, restarà al que decideixi la Organització.

La inscripció dels participants a la cursa, implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:

– Certifico que estic en bon estat físic.

– Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en la cursa pogués derivar com pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies a la organització, patrocinadors i col·laboradors.

– Renuncio a tota acció legal, que pogués derivar-se de la participació a la cursa

– Autoritzo a la organització de la cursa a la gravació total o parcial de la meva participació mitjançant pel·lícules, televisió, fotografies, radio i qualsevol mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar sense dret per la meva part a rebre cap compensació econòmica.

La inscripció a la cursa és personal i intransferible.

No s’admetran devolucions sota cap causa.

La Organització no assumirà cap responsabilitat si la cursa es suspèn o aplaça per raons de causa major.

ARTICLE 15. ABANDONAMENTS

L’organització espera i desitja que tots els participants acabin la prova. En cas d’haver d’abandonar la cursa, el corredor ho haurà de comunicar a un responsable de la Organització.

ARTICLE 16. INFORMACIÓ

Per resoldre qualsevol tipus d’informació de la cursa, es pot contactar mitjançant email a info@gogogorunners.com

 ARTICLE 17. PRIVACITAT

Les dades personals dels participants seran incorporades a un fitxer propietat de la Organització i patrocinadors de la cursa, amb la finalitat de cursar la sol·licitud d’inscripció, gestionar les classificacions i resultats, i enviar publicitat sobre campanyes i productes. Amb la seva inscripció, el participant, consent expressament i autoritza a la Organització i patrocinadors de la cursa per a que tracti les seves dades personals segons les finalitats exposades.