Amb la col·laboració de:

 • Limitació d’inscripcions
 • Registre obligatori a través de la web oficial de la Cursa de la Dona Nayox
 • Horari: diumenge 10:00h
 • Durada de la sessió: entre 40-80min segons el recorregut del dia
 • Lloc: el primer dia ens trobarem a la plaça Blas Infante
 • Primer dia d’entrenament: 3 de febrer de 2019
 • Últim dia d’entrenament: 3 de març de 2019
 • Cost de la inscripció: 10€
PUNT DE TROBADA
NIVELLS

Els entrenaments de la 7a Cursa de la Dona Nayox, estan dedicats i pensats per iniciar-se a caminar d’una manera saludable.

El nostre objectiu és que puguis gaudir de la Cursa de la Dona de Lleida al teu ritme, sigui passejant o caminant a ritme. En aquesta direcció, definim els entrenaments de la seguent manera:

 • Nivell 1: Caminar/caminar a ritme
REGLAMENT
 • Limitació d’inscripcions
 • Per tal de poder assegurar totes les participants als entrenaments, és obligatori registrar-se a través de la web oficial de la Cursa de la Dona Nayox
 • Horari entrenaments: diumenge a les 10:00h
 • Durada de la sessió: entre 40-80min segons el recorregut del dia
 • Lloc: el primer dia ens trobarem a la plaça Blas Infante.
 • Primer dia d’entrenament: 3 de febrer de 2019
 • Últim dia d’entrenament: 3 de març de 2019
 • El cost de la inscripció és de 10€
 • La inscripció inclou assegurança
 • Els entrenaments recorreran els carrers de Lleida, pel que cal respectar la senyalització viària.
 • Un entrenament es pot anular segons climatologia o per motius de necessitat de la organització. En cas d’anulació, s’informarà via correu electrònic i xarxes socials.
 • L’organització no es fa responsable dels danys que poguessin causar o es poguessin causar les participants als entrenaments per imprudències o negligències de les mateixes. De la mateixa manera, el participant declara estar en condicions físiques òptimes per a la realització de la mateixa i ho fa sota la seva responsabilitat, eximint a la Organització de la mateixa.
 • La inscripció dels participants als entrenaments, implica haver llegit, entès i adquirit el compromís següent:
  • Certifico que estic en bon estat físic
  • Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació als entrenaments pogués derivar com pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies a la organització, patrocinadors i col·laboradors.
  • Renuncio a tota acció legal, que pogués derivar-se de la participació dels entrenaments
  • Autoritzo a la organització dels entrenaments a la gravació total o parcial de la meva participació mitjançant pel·lícules, televisió, fotografies, radio i qualsevol mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar sense dret per la meva part a rebre cap compensació econòmica.
 • L’organització espera i desitja que tots els participants facin la totalitat dels entrenaments. En cas d’haver d’abandonar alguna sessió d’entrenament o no poder venir, el participant ho comunicarà a la organització.
 • Les dades personals dels participants seran incorporades a un fitxer propietat de la Organització i col·laboradors dels entrenaments, amb la finalitat de cursar la sol·licitud d’inscripció als entrenaments, gestionar-los, i enviar publicitat sobre campanyes i productes. Amb la seva inscripció, el participant, consent expressament i autoritza a la Organització per a que tracti les seves dades personals segons les finalitats exposades.