Des de la organització volem manifestar que creiem en una filosofia basada en la eco-responsabilitat, gran respecte a la natura i el seu entorn. Es pretén que el traçat sigui eco-responsable i respectuós al màxim amb l’entorn que l’acull. L’organització farà tot el possible per a reduir l’impacte negatiu vinculat a la gestió de la cursa, s’identificaran els riscos ambientals generats i es proposaran accions concretes per reduir-los al mínim.

L’actitud del corredor és fonamental per tal de mantenir l’entorn, pel que convidem al corredor a compartir la nostra filosofia i a contribuir, amb el seu comportament eco-responsable, al manteniment de l’equilibri natural amb els següents punts:

  • Limitació de residus: recomanem al corredor reduir el nombre de residus plàstics generats.
  • Gestió de residus: es disposaran punts de recollida als avituallaments per tal depositar les deixalles generades pels corredors, no llençar vasos de plàstic fora dels punts previstos,…
  • Respectar la flora i la fauna.
  • Queda prohibit sortir-se de la traça

Per altra banda, la organització també es compromet:

  • Abalisar sempre que sigui possible amb material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida de les marques immediatament després de l’últim corredor.
  • La comunicació sobre paper serà reduïda, donant prioritat al suport electrònic.

Es pretén ser respectuós amb el medi ambient i mantenir la ciutat de Lleida neta.