Pot baixar-se l’autorització del menor AQUÍ

 

AUTORITZACIÓ_MENOR